Help & Support

Hoe voorkom ik onstabiele DSL-verbinding

Fysieke kwaliteit van de bekabeling, verantwoordelijkheid en installatiemogelijkheden

Alle vormen van DSL werken op bestaande telefonie-infrastructuur: een koperen lijn (koperpaar) die vertrekt van de DSL-wijkcentrale (= de DSLAM, die zich in de LEX of local exchange bevindt), en over de zogenaamde local loop (de spreekwoordelijke last mile) tot de woning of de locatie van de eindgebruiker loopt.

Hoe voorkom ik onstabiele DSL-verbinding
Een hoofdstraatkabelbundel van 1200 koperparen. Ook uw telefoon- of DSL-lijn loopt door een dergelijke bundel kabels.


De verantwoordelijkheid over de goede werking van uw DSL-internetverbinding wordt gedeeld tussen uzelf en de beheerder van de local loop (KPN). KPN is verantwoordelijk voor alles tussen het edpnet-netwerk enerzijds, en het zogenaamde IS/RA en het NTP anderzijds.

Het IS/RA (IS/RA = infrastructuur-randapparatuur) is het punt waar uw telefoon- en DSL-lijn (of in het geval van een koperpaar zonder telefoonsignaal, zoals bij SDSL, spreken we over Non Line Sharing) het gebouw binnenkomt; het NTP (network termination point) is het "bakje" waarop KPN de lijn bij de klant aflevert (in de kelder, aan de voordeur, in de garage, ...).

Hier voorbij is het de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om deze hardware, vaak wordt ernaar verwezen met de term binnenbekabeling, in goede conditie te houden. Let dus op voor beschadiging van de plastic isolatie van uw telefoonbekabeling, voor oxidatie van uw telefoonstopcontacten, voor "slecht contact" door ondeskundige doe-het-zelfinstallatie, e.d.m. Let m.a.w. op de fysieke kwaliteit van uw eindinfrastructuur: binnenbekabeling, aftakkingen, telefoonstopcontacten, splitters, modem.

Indien u er de voorkeur aan geeft uw modem, splitters, bekabeling e.d. door edpnet te laten installeren, dan kunt u uit een van de verschillende installatiemogelijkheden kiezen.

Lengte van de bekabeling

DSL is eigenlijk niets anders dan een tweede, hoogfrequent signaal dat over een bestaande koperen (telefoon)lijn heen wordt gestuurd. Een eerste belangrijke kwaliteitsaspect heeft daarom eigenlijk alles met kwantiteit te maken. De wetten van de fysica zeggen namelijk dat hoe verder een signaal zich moet verplaatsen, hoe meer het zal afzwakken, en voor signalen op hoge frequenties, zoals DSL, geldt dit afzwakkingseffect nog meer.

EDPnet is daarom verplicht rekening te houden met de afstand waarop u, de eindgebruiker, zich bevindt tot de DSL-wijkcentrale waarop uw lijn wordt aangesloten. Hoe kleiner deze afstand, hoe hoger de lijnsnelheid die we u kunnen aanbieden. Helaas geldt evenzeer dat hoe verder u van de centrale afzit, hoe trager uw internetverbinding zal zijn.

Om diezelfde reden is het zeer belangrijk dat u de lengte van de bekabeling waarover uw DSL-signaal zich voortplant tot het minimum probeert te beperken. Wij raden aan uw DSL-modem nooit aan te sluiten op een binnenshuise kabel langer dan een zevental meter. Indien dit praktische moeilijkheden oplevert, werk dan beter draadloos of  gebruik een lange netwerkkabel, maar houd de DSL-koperlijn zo kort mogelijk.

Voor DSL op een bestaande telefoonlijn: splitters/filters

Op een shared DSL-lijn - DSL op een lijn die ook nog voor telefonie gebruikt wordt - is het nodig splitters te plaatsen om het DSL-signaal te scheiden van het telefoonsignaal. Omdat het telefoonsignaal van een analoge telefoonlijn (PSTN) een andere, lagere frequentieband gebruikt dan dat van een digitale of ISDN-telefoonlijn, bestaat voor elk van deze types lijnen een splitter en een modem: Annex A voor PSTN-lijnen; Annex B voor ISDN-lijnen.

Hoe voorkom ik onstabiele DSL-verbinding
Een grafiekje dat het verschil aangeeft tussen een Annex A- en een Annex B-ADSL-signaal en de benodigde filters ervoor.


Opmerking: voor DSL-lijnen met Non Line Sharing heeft men weliswaar een Annex A-modem nodig, maar aangezien er op zo'n lijn alleen een DSL-, en geen telefoonsignaal zit, zijn er geen splitters nodig.

Hoe voorkom ik onstabiele DSL-verbinding
Een splitter scheidt het signaal in een telefoonsignaal en een DSL-signaal

 

Zie ook: 

Hoe moet de beschikbaar gestelde telefoonlijn fysiek zijn afgewerkt zodat ik DSL kan installeren? 

Waarom heb ik een splitter nodig?

 

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren