Help & Support

Waarom is mijn internetverbinding traag

Indruk of werkelijkheid

Om een idee te krijgen van de daadwerkelijk gehaalde snelheid van uw internetverbinding, moet u eerst grondig testen of uw indruk van traagheid terecht is of niet. 

Hiervoor surft u naar een aantal testwebsites, zoals speedtest.edpnet.nl en www.speedtest.nl, waar u uw resultaten noteert, en dit bij voorkeur gedurende enkele dagen herhaalt, gespreid over verschillende tijdstippen van de dag. Let u er uiteraard op dat u tijdens het testen uw internetverbinding niet belast door bv. net op hetzelfde moment via VoIP te telefoneren of uw e-mail af te halen of te versturen. Probeer daarom zoveel mogelijk toepassingen die van uw internetverbinding gebruik maken, af te sluiten. 

U mag er van uitgaan dat u (in goede omstandigheden, tijdens de daluren) kunt down- en uploaden van ongeveer 80 % van de synchronisatiesnelheid van uw modem - de effectieve snelheid. 20 % van de capaciteit van uw lijn gaat namelijk sowieso verloren aan atm- en ip-overhead (controlepakketten). 

Deze waarden geven u een idee van de effectieve snelheid van uw lijn, rekening houdend met bovenstaande opmerkingen over daluren en niet-belasting. Indien u doorgaans dergelijke, of zelfs betere topsnelheden haalt, is er geen reden tot zorgen. 

Wij benadrukken dat bovenstaande richtsnelheden alleen betrekking hebben op de maximale effectieve snelheid van uw internetverbinding. Er zijn naast de theoretische snelheid van uw DSL-lijn nl. nog heel wat factoren die uw down- of uploadbandbreedte beïnvloeden. Bv. de server waarvan u een bestand afhaalt; deze moet u de snelheid kunnen leveren waarmee u het bestand opvraagt. Als de server trager is dan uw DSL-lijn, dan download u niet met de volle snelheid. Andere factoren staan hieronder opgesomd. 

Mogelijke oorzaken van traagheid

Toepassingen in de achtergrond

Uw internetverbinding kan zwaar belast zijn doordat bv. filesharingprogramma's (bittorrent-clients e.d.m.), virussen of andere malware grote hoeveelheden internetbandbreedte in beslag nemen. Kijk uw computer na, of laat hem nakijken. Zie ook Wat kan men tegen internetmisbruik doen?

Verlies door uw eigen hardware

U kunt ook te maken krijgen met verlies door uw eigen eindinfrastructuur (binnenbekabeling, aftakkingen, telefoonstopcontacten, splitters, modem). Dit zal zich vaak uiten in een zeer lage signaal-ruisverhouding van uw DSL-signaal (lager dan 10 dB) en een wegvallende internetverbinding in het algemeen. Zie ook Waarom wordt mijn internetverbinding verbroken?

Zwaar internetgebruik in uw regio

Los van bovenstaande invloeden bij de eindgebruiker, dient u er zich bewust van te zijn dat alle DSL-abonnementen (behalve SDSL met een overboeking 1 op 1) geen gegarandeerde bandbreedte hebben. Dit komt erop neer dat DSL-lijnen aangesloten worden op een telefooncentrale met gedeelde (niet-gegarandeerde) bandbreedte. Bij tijdelijk zwaar internetgebruik door de andere DSL-abonnees in uw onmiddellijke omgeving (op dezelfde telefooncentrale) is het dus niet uit te sluiten dat de gemiddelde performantie per DSL-lijn niet de maximumcapaciteit haalt. Indien u een harde garantie op een minimumbandbreedte wenst, raden we u aan een SDSL-abonnement met overboeking 1:1 of leased line-abonnement te nemen. 

Indien u alsnog met een onacceptabele vertraging te maken heeft, dan kunt u het best de helpdesk contacteren. 

Zie ook: 

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren